Fremtiden er at forstå den menneskelige beslutningsfase.

Neuro indsigt

I arbejdet med at styrke bureauets fremtidige position er vi ved kvalificere en model for vores DNA – nemlig adfærd.

Vi oplever en stor interesse for vores nye produkt NeuroVision og er i proces med at omstrukturere vores måde at tænke indsigter på. Vi ønsker i højere grad at arbejde på en nivelleret bane og uddanne vores kunder i brugen af adfærdsværktøjer. Det forventer vi giver et unikt kundesamarbejde med accelererede processer, i kvag af en afmystificering af vores neuro-produktportefølje.

Neuro output

Derudover har vi et ønske om over tid, at udbygge de klassiske UX research produkter til også at omfatte analoge discipliner som fokusgrupper.

Målet er, at data fra de tre produktgrupper ultimativt skal kunne samkøres og dermed give en meget højere grad af validitet, end hvad der er tilgængeligt på det danske marked i dag. Vi ønsker at tage ejerskab og førerpinden på kvalitativ UX analyse.