Hey! Du klikkede på det underlige digitale symbol.

Indsigt

I arbejdet med at styrke bureauets fremtidige position er vi ved kvalificere en model for vores DNA – nemlig adfærd.

Vi oplever en stor interesse for vores nye produkt NeuroVision og er i proces med at omstrukturere vores måde at tænke indsigter på. Vi ønsker i højere grad at arbejde på en niveleret bane og uddanne vores kunder i brugen af adfærdsværktøjer. Det forventer vi giver et unikt kundesamarbejde med accelererede processer i kvag af en afmystificering af vores neuro-produktportefølje. Der ud over har vi et ønske om over tid at udbygge de klassiske UX research produkter til også at omfatte analoge discipliner som fokusgrupper.

Målet er at data fra de tre produktgrupper ultimativt skal kunne samkøres og dermed give en meget højere grad af validitet end hvad der er tilgængeligt på det danske marked i dag. Vi ønsker at tage ejerskab og førerpinden på kvalitativt UX analyse.