Centralforeningen for stampersonel

Sammenhold styrker.

Kunde

Centralforeningen for stampersonel (CS) er den største fagforening i forsvaret. CS organiserer civilt og militært ansatte i Forsvaret. Dette betyder, at de har forhandlingsretten for både befalingsmænd i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Redningsberedskabet. CS’ formål og ambition er blandt andet at sikre, at der i Forsvaret sker en positiv udvikling af medlemmernes vilkår og at fællesskabet styrkes.

Udfordring

CS havde behov for en modernisering og opgradering af deres site. Deres udfordring var blandt andet UX, med fokus på brugerrejsen og navigationen på deres hjemmeside. Disse behov ønskede vi at imødekomme ved at designe en ny hjemmeside til dem, hvor besøgende på sitet nemt kunne navigere rundt.

Tilgang

Ved et indledende møde præsenterede CS deres behov og ønsker til samarbejdet. De havde et ønske om en helt ny opdateret hjemmeside. Ydermere efterspurgte de et intranet, hvor deres medarbejdere kunne dele interne nyheder. Efter det indledende møde præsenterede vi vores tanker til design og den tekniske løsning.

Løsning

Udfordringen løste vi ved at skabe en helt ny hjemmeside til CS. CS ønskede at beholde deres daværende CMS-system, som de allerede følte sig trygge ved at bruge. Derfor flyttede vi dem ikke over i et nyt system, men tilpassede derimod vores design af den nye hjemmeside til deres CMS.

Previous
Next

Teknisk løsning

For at vi kunne bruge deres CMS-system til at opfylde de nye behov og design, konfigurerede vi en customized WordPress løsning med Elementor som motoren. Dermed kunne vi bruge Elementors værktøjer til at møde kundens specifikke behov. Derudover valgte vi at skabe et multisite via WordPress, hvilket gav CS mulighed for at tilkoble deres site og intranet i samme platform.

Behavior CPH har senere hen hjulpet CS med at udvikle et lønberegner-plugin der er blevet installeret i WordPress. Lønberegneren giver alle medlemmerne mulighed for at være opdateret i forhold til, hvad de får udbetalt af løn, baseret på deres styrelse og stilling.

Konfront

Adfærdsterapi gennem Virtual Reality til børn.